MadeForLayers

axaio MadeForLayers stroomlijnt en vereenvoudigt de aanmaak en bewerking van complexe documenten. De software spaart designtijd en beperkt menselijke fouten in documenten met veel lagen. Verschillende lagen kunnen worden gecombineerd in laagweergaven die de verschillende taal- of regionale varianten van een document tonen.

How can we help?

Vlotte integratie voor print of export

In combinatie met axaio MadeToPrint kunnen de verschillende laagweergaven automatisch worden geprint of naar PDF geëxporteerd, met een ogenblikkelijke output in alle verschillende taal- of regionale versies, zonder risico op vergissingen.

Gebruik laagweergaven om meertalige documenten te organiseren

Door alle lagen voor een specifieke taal in een laagweergave te verzamelen beperkt MadeFor Layers het risico op fouten drastisch en minimaliseert het verwarring tijdens de bewerking. Je kan dan met axaio MadeToPrint gemakkelijk ofwel een PDF-masterbestand met alle taalvarianten maken, ofwel een PDF-bestand voor elke taal.

Inhoud op maat voor een publiek op maat

In regiospecifieke publicaties (zoals catalogussen of brochures) moeten delen van de inhoud aan verschillende regio’s of doelgroepen worden aangepast. Door met axaio MadeForLayers laagweergaven aan te maken kan je die verschillende regionale edities organiseren. Dat is mogelijk voor bestaande documenten, of door een template aan te maken om de redactie van elke toekomstige productie te stroomlijnen.

Goedkeuringsworkflows stroomlijnen

In een typische workflow moeten veel stakeholders de verschillende versies van een design evalueren, er commentaar bij geven en ze goedkeuren. De aanmaak en het bijhouden van al die versies kan een logistieke nachtmerrie worden. Door het brondocument in Illustrator of InDesign met de juiste technische, marketing- en juridische laagweergaven te organiseren kan je makkelijk met MadeToPrint een enkel PDF-bestand aanmaken en ziet iedereen alleen de informatie die hij of zij nodig heeft.

Kan ik
je helpen?

Hey, ik ben Tom!

Ik ben jouw contactpersoon. Weet je niet waar je moet beginnen? Bel me, plan een videocall of stuur me een e-mail. Ik ben een en al oor. We komen er samen wel uit!