Privacybeleid

[page.view.show sidebar]

Je persoonlijke gegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten moeten we soms gegevens over jou verzamelen, verwerken en opslaan. Deze gegevens hebben niet alleen betrekking op je bedrijf (bedrijfsnaam, adres, type bedrijfsactiviteit …), maar ook op jezelf (naam, e-mailadres, producten waarin je interesse hebt ...).

Telkens als we je persoonlijke gegevens vragen, geven we duidelijk aan waarvoor we deze informatie zullen gebruiken. Bovendien vragen we uitsluitend de gegevens die we werkelijk nodig hebben om je optimaal van dienst te zijn.

Geven we je persoonsgegevens door?

Uiteraard verkopen we je persoonsgegevens in geen geval door, maar soms moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om:

  • je in contact te brengen met een lokale partner (integrator, groothandelaar, verdeler of consultant) die je verder kan helpen met je aanvraag;
  • de hulp in te roepen van onze softwareleveranciers wanneer je contact met ons opneemt voor ondersteuning;
  • je licenties in orde te brengen nadat je bij ons software hebt gekocht of gehuurd;
  • boekhoudkundige verrichtingen uit te voeren in overeenstemming met onze zakelijke activiteiten;
  • de geldende wetten en regelgeving na te leven.

In dergelijke situaties kan je ervan op aan dat we enkel de strikt noodzakelijke gegevens doorgeven en dat onze partners even begaan zijn met jouw privacy als wij.

Hoe kan je je persoonlijke gegevens wijzigen?

Je informatie wordt bijgehouden door Four Pees nv. Je kan op elk moment een e-mail sturen naar info@fourpees.com met de vraag om je persoonlijke gegevens in te kijken of te wijzigen.

Je kan ons steeds vragen om je persoonsgegevens bij te werken of te verwijderen. Soms zijn we echter verplicht om toch bepaalde persoonsgegevens bij te houden om onze contractuele verbintenissen te vervullen of omdat de wet dat zo bepaalt. In dat geval brengen we je daar duidelijk van op de hoogte.

Uiteraard rekenen we je daarvoor geen kosten aan!

Marketingcommunicatie

Wanneer we je persoonlijke gegevens vragen, vragen we je toestemming om deze te mogen gebruiken voor marketingdoeleinden. Op die manier willen we je steeds relevante communicatie bieden!

Vergeet trouwens niet dat je steeds zelf de touwtjes in handen hebt! Wil je je voorkeuren aanpassen (contactgegevens, taal of producten waarover je informatie wenst te ontvangen)? Of wens je niet langer marketingcommunicatie van ons te ontvangen? Dat kan heel eenvoudig! In elke marketingcommunicatie geven we duidelijk aan hoe je je voorkeuren kan aanpassen en wat je moet doen om geen verdere communicatie meer te ontvangen.

Als je je uitschrijft voor onze marketingcommunicatie, heeft dat geen enkele invloed op onze zakelijke activiteiten of op de kwaliteit van de ondersteuning die we je bieden.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website om gegevens over jou op te slaan:

  • Enerzijds verzamelen we gegevens over je bezoek aan onze website. Dat gebeurt volledig anoniem, d.w.z. dat deze gegevens niet gekoppeld kunnen worden aan jou als persoon. We gebruiken deze gegevens om te kijken welke content populair is en hoe we onze website kunnen optimaliseren.
  • Anderzijds verzamelen we gegevens, zoals je voorkeurstaal en aanmeldingsgegevens, om je een betere bezoekerservaring te bieden.

Je kan deze cookies via je browser uitschakelen zonder dat dit de algemene werking van de website beïnvloedt. Door cookies te blokkeren voorkom je echter wel dat de website je voorkeurstaal en aanmeldingsgegevens onthoudt.

Vragen?

We hebben ons best gedaan om ons privacybeleid eenvoudig te houden. Mocht je echter nog vragen of bedenkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Per e-mail

info@fourpees.com

Per post

Four Pees nv
Kleemburg 1
9050 Gentbrugge
België

Four Pees